LLengua

 

Composem paraules
Quina paraula correspon la imatge?
Resol mots encreuats
Completa la mitja paraula
Ordena la paraula desordenada mirant la imatge
Fixa’t bé i posa cada personatge al lloc correcte
Troba les diferències
Diferents sopes de lletres per temes